Kultúrne poukazy 2009

 

 

 


            Zmeny v programe Kultúrne poukazy
 
            Základné informácie

                     - Metodické pokyny

            - Všeobecne

                               - Ciele a zámery programu

                               - Program Kultúrne poukazy 2009

                         - Vzor kultúrneho poukazu

            -   Registrácia

            -   Predkladanie žiadostí

            -   Použitie poukazov

            -   Vyúčtovanie

            Otázky a odpovede

            Termíny registrácie a predkladania žiadostí

            Uskutočnenie registrácie

            -   Škola

            -   Zriaďovateľ školy

            -  Kultúrna inštitúcia

                        - s právnou subjektivitou

                              - bez právnej subjektivity

                     -   Zriaďovateľ kultúrnej inštitúcie
            Stav žiadosti
            Nahrávanie prijatých poukazov
 
   
 

Výnos MK SR o poskytovaní dotácií (0.37MB)

  Smernica MK SR o poskytovaní dotácií (0.5MB)
 
  Kultúrne inštitúcie - Čo obsahuje kompletná žiadosť?.
   
Zoznam škôl disponujúcich poukazmi
   
  Zoznam kultúrnych inštitúcií prijímajúcich poukazy 

 

   
Kultúrne poukazy 2010
   

 

   
  Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky

      

Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora  Správca obsahu: MKCR SR 2008, úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org