Hlavná stránka

Vyhlásenie o prístupnosti

 
     

 

aktualizované dňa: 01. 08. 2010

Webové sídlo WWW.KULTURNEPOUKAZY.SK je nosným sídlom rezortného webového portálu Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ktoré spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch č. MF/013261/2008-132.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Mnoho súborov na tomto sídle je publikovaných vo formáte *.PDF z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte *.RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch.

Webové sídlo bolo validované služnou W3C pre HTML Transitional 4.01 a pre CSS. V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu na emailovej adrese kulturnepoukazy@asc.sk.

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

 

      

   
Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora  Správca obsahu: MKCR SR 2009, úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org
 
     
 

Návrat na hlavnú stránku