Kultúrne poukazy 2016
     
     
 
Hlavná stránka

Nahrávanie kultúrnych poukazov

   

 

 
 

Táto stránka slúži na nahrávanie kódov vyzbieraných kultúrnych poukazov kultúrnymi inštitúciami.

Kultúrna inštitúcia s právnou subjektivitou
, vyberajúca kultúrne poukazy, sa prihlási pomocou kódu protokolu P6.

Kultúrna inštitúcia bez právnej subjektivity, vyberajúca kultúrne poukazy,sa prihlási pomocou kódu protokolu P6 zriaďovateľa (napr.: obce) a následne v zozname kultúrnych inštitúcií zriaďovateľa klikne na svoj názov.
 

Kultúrne poukazy je možné nahrávať do 20. 11. 2017 (do polnoci).

Prijímateľom poukazov odporúčame vyberať poukazy do 12. 11. 2017,
aby tak vznikla časová rezerva na riešenie prípadných problémov.
Preplatené budú iba poukazy nahlásené do systému.

 Na novembrové a decembrové podujatia je možné poukazy prijímať vopred,
najneskôr však do 12. 11. 2017.

 


Kód protokolu:

 

Kontakty:
Otázky ohľadom nahrávania kultúrnych poukazov zasielajte na kp@asc.sk .
Všetky ostatné otázky zasielajte na kulturnepoukazy@culture.gov.sk .
 

      

Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org
 
 

Návrat na hlavnú stránku