Kultúrne poukazyMK SR

 

   

Dotačný systém Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky
na rok 201
8

Kultúrne poukazy 2018

 
Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje ďalší ročník projektu Kultúrne poukazy.

 

Ciele programu Kultúrne poukazy 201vychádzajú z aktuálneho stavu kultúry na Slovensku, pričom zohľadňujú legislatívnu, inštitucionálnu, ako aj ekonomickú situáciu.                            

Sú to tieto ciele:

- podpora vzťahu detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám,
- vytvorenie podmienok pre aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej  mládeže,
- podpora konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšenia  kvality ich činnosti,
- podpora adresnosti a prehľadnosti štátnej dotácie kultúrnym inštitúciám na základe reálneho záujmu občanov o ich služby (nie na základe individuálneho posúdenia úradníkov a rôznych komisií),
- prehľad záujmu detí a mládeže o kultúru a monitorovanie návštevnosti kultúrnych inštitúcií touto vekovou kategóriou.
   
   
Všeobecné informácie
     
- Zákon č. 434/2010 Z. z.  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  
- Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu  
- Smernica č. 1/2017 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1  
- Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému.  
- Často kladené otázky  súvisiace s poskytovaním dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  
- Vzor kultúrneho poukazu  
- Použitie kultúrnych poukazov  
- Zoznam kultúrnych inštitúcií prijímajúcich kultúrne poukazy  
 
Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie:
- školy
- kultúrne inštitúcie s právnou subjektivitou (registrácia ukončená 30.6.2018)
- kultúrne inštitúcie bez právnej subjektivity (registrácia ukončená 30.6.2018)
Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Chrome alebo Mozilla.
Dotačné podprogramy
- 3. 1 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – školy  
- 3. 2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie  
   
  Protokol P7
   
   
  Zoznam škôl disponujúcich KP
   
   
  Zoznam kultúrnych inštitúcií prijímajúcich poukazy
   
   
   
 

Aktivácia kultúrnych poukazov

   
   
   
 

 
Interaktívne školenie

 Kultúrne poukazy 2018
 pre školy


a
 

Interaktívne školenie Kultúrne poukazy 2018 pre školy

   
   
  Kontakty:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

http://www.culture.gov.sk
mail: kulturnepoukazy@culture.gov.sk
   
  Úradné hodiny v podateľni:
Pondelok - Piatok
8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00 hod.
 
 
 
 
   
  Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky

      

Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org