Kultúrne poukazyMK SR

 

   

Dotačný systém Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky
na rok 201
9

Kultúrne poukazy 2019

 
Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje ďalší ročník projektu Kultúrne poukazy.

 

Ciele programu Kultúrne poukazy 2019:

- podpora vzťahu detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám,
- vytvorenie podmienok pre aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej  mládeže,
- podpora konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšenia  kvality ich činnosti,
- podpora adresnosti a prehľadnosti štátnej dotácie kultúrnym inštitúciám na základe reálneho záujmu občanov o ich služby (nie na základe individuálneho posúdenia úradníkov a rôznych komisií),
- prehľad záujmu detí a mládeže o kultúru a monitorovanie návštevnosti kultúrnych inštitúcií touto vekovou kategóriou.
   
   
Všeobecné informácie
     
- Zákon č. 434/2010 Z. z.  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  
- Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu  
- Smernica č. 7/2018 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  
- Pokyny k podaniu elektronickej žiadosti prostredníctvom elektronickej schránky žiadateĽa.  
- Vzor kultúrneho poukazu  
- Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému  
- Zoznam kultúrnych inštitúcií prijímajúcich kultúrne poukazy  
 

Potvrdenie doručené do elektronickej schránky žiadateľa je potrebné zaručene konvertovať do listinnej podoby (zaručenú konverziu môže vykonať orgán verejnej moci; Slovenská pošta, a.s.; notár; advokát).

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie:
- školy
-

kultúrne inštitúcie s právnou subjektivitou - ukončenie registrácie

- kultúrne inštitúcie bez právnej subjektivity - ukončenie registrácie
Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Chrome alebo Mozilla.
Dotačné podprogramy
- 3. 1 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – školy  
- 3. 2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie  
   
  Protokol P7
   
   
   
   
  Zoznam škôl disponujúcich KP
   
   
   
   
  Zoznam kultúrnych inštitúcií prijímajúcich poukazy
   
   
   
   
  Aktivácia kultúrnych poukazov
   
   
   
  Kontakty:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

http://www.culture.gov.sk
mail: kulturnepoukazy@culture.gov.sk
   
  Úradné hodiny v podateľni:
Pondelok - Piatok
8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00 hod.
 
 
 
 
   
  Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky

      

Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org