Hlavná stránka

Aktivovanie poukazov

   

 

Vzhľadom na zachovanie bezpečnosti pri distribúcii kultúrnych poukazov na školy sú poukazy neplatné až do momentu ich aktivácie. Preto je nutné, aby po prijatí zásielky s kultúrnymi poukazmi škola poukazy aktivovala. Postup aktivácie kultúrnych poukazov:


1.
Do kolónky Aktivačný kód zadajte 10-miestny kód, ktorý sa nachádza v sprievodnom liste zásielky s doručenými kultúrnymi poukazmi.

2.
Do kolónky Kód protokolu P1 zadajte číslo protokolu P1 Vašej školy (9-miestny kód), ktorý sa Vám vytlačil pri registrácii Vašej školy do Informačného systému Kultúrne poukazy 2020.

Kódy zadávajte pozorne, najčastejšou chybou je mýlenie si písmena I a číslice 1.
Ďalšou chybou je mýlenie si kódu protokolu P1 vzdelávacích a kultúrnych poukazov.

Po zadaní oboch kódov na uvedenej stránke sa Vám zobrazí informácia „Vaše kultúrne poukazy boli AKTIVOVANÉ“. Vtedy ste postupovali správne, Vaše poukazy sú platné a použiteľné.
 

   Aktivačný kód:    
  Kód protokolu P1:    
       

Kontakty:
Otázky ohľadom aktivácie kultúrnych poukazov zasielajte na kp@asc.sk
Všetky ostatné otázky zasielajte na kulturnepoukazy@culture.gov.sk
 

      

Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org
 
 

Návrat na hlavnú stránku