Hlavná stránka

3. 2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov
základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám
- kultúrne inštitúcie

 
 

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí

Informácia pre žiadateľa

Popis podujatia

Použitie kultúrnych poukazov

Nahrávanie kultúrnych poukazov

Vyúčtovanie kultúrnych poukazov

      

Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org
 
 

Návrat na hlavnú stránku