Hlavná stránka

Uskutočnenie registrácie - škola

   

 

Registrácia školy do programu Kultúrne poukazy 2020

Škola vyplní formulár na elektronickú registráciu žiadosti obvyklým spôsobom vo svojom školskom informačnom systéme (napr. aSc Agenda, eŠkola). Po úspešnej registrácii je potrebné vygenerovaný Protokol P1 vytlačiť 2-krát.

Registrácia do programu Kultúrne poukazy 2020 prebieha v termíne od 11. 11. 2019 do 29. 11. 2019.

Jeden exemplár treba opečiatkovať (pečiatka školy), podpísať (štatutárny zástupca školy), dôkladne skontrolovať údaje a originál exempláru do 6. 12. 2019 zaslať na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Kultúrne poukazy – 3.1
sekcia rozpočtu a správy
odbor dotácií
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava

Druhý exemplár si škola ponechá, a to kvôli kódu (číslo protokolu). Využije ho napr. v školskom informačnom systéme pri kontrole stavu akceptácie školy do programu Kultúrne poukazy alebo pri aktivácii prijatej zásielky kultúrnych poukazov.

Tým sa celý proces žiadosti o registráciu do programu KP pre školu končí.

Prijaté protokoly P1 ministerstvo vyhodnotí a po ich akceptácii zaradí školu do databázy pre tlač kultúrnych poukazov. Akceptovaným školám bude ministerstvo distribuovať už personifikované kultúrne poukazy.

Pre akceptáciu školy do programu NESTAČÍ vyplniť formulár na elektronickú registráciu žiadosti!

Po registrácii JE POTREBNÉ registračný Protokol P1 vytlačiť, podpísať, opečiatkovať a zaslať na adresu ministerstva – do 6. 12. 2019.

 

      

   
Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org
 
 

Návrat na hlavnú stránku