Kultúrne poukazyMK SR

 

   

Dotačný systém Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky
na rok 20
21

Kultúrne poukazy 2021

 
Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje ďalší ročník projektu Kultúrne poukazy.

 

Ciele programu Kultúrne poukazy 2021:

- podpora vzťahu detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám,
- vytvorenie podmienok pre aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej  mládeže,
- podpora konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšenia  kvality ich činnosti,
- podpora adresnosti a prehľadnosti štátnej dotácie kultúrnym inštitúciám na základe reálneho záujmu občanov o ich služby (nie na základe individuálneho posúdenia úradníkov a rôznych komisií),
- prehľad záujmu detí a mládeže o kultúru a monitorovanie návštevnosti kultúrnych inštitúcií touto vekovou kategóriou.
   
Všeobecné informácie
     
- Zákon č. 299/2020 Z. z.  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  
- Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. dnovembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273  o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  
- Smernica č. 6/2020 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  
- Vzor kultúrneho poukazu  
 

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie:
- školy
-

kultúrne inštitúcie s právnou subjektivitou (začiatok registrácie oznámime s ohľadom na vývoj pandemickej situácie)

- kultúrne inštitúcie bez právnej subjektivity (začiatok registrácie oznámime s ohľadom na vývoj pandemickej situácie)
Pri registrácii odporúčame použiť internetový prehliadač Chrome alebo Mozilla.
Dotačné podprogramy
- 3. 1 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – školy  
- 3. 2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie  
   
  Zoznam škôl disponujúcich KP
   
  Zoznam kultúrnych inštitúcií prijímajúcich poukazy
   
  Archív - Kultúrne poukazy 2020
   
  Aktivácia kultúrnych poukazov
   
 

 
Interaktívne školenie

 Kultúrne poukazy 2020
 pre školy

 denne o 10:30 hod.


a
 

Interaktívne školenie Kultúrne poukazy 2016 pre školy

   
 
   
   
   
   
  Kontakty:
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

http://www.culture.gov.sk
mail: kulturnepoukazy@culture.gov.sk
   
  Úradné hodiny v podateľni:
Pondelok - Piatok
8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00 hod.
 
 
 
 
   
 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky
 

      

Vyhlásenie o prístupnosti Technická podpora Správca obsahu: ministerstvo - úradné hodiny     http://www.w3.orghttp://www.w3.org