Ministerstvo kultúry SR spúšťa program Kultúrne poukazy 2022


Vďaka výraznému zmierneniu protiepidemických opatrení sa aktuálne vo veľkej miere zlepšuje prístupnosť žiakov a ich pedagógov do školských a kultúrnych zariadení.

Ministerstvo kultúry SR preto v týchto dňoch spúšťa registráciu škôl v rámci dotačného programu Kultúrne poukazy 2022. 

Na tento rok Ministerstvo kultúry SR v rámci kultúrnych poukazov vyčlenilo čiastku 2 500 000 eur.

Suma predstavuje zreálnenie ich využitia za uplynulé roky. Hodnota kultúrnych poukazov na jedného žiaka bude stanovená na 3 eurá.

Do tohtoročného dotačného programu “Kultúrne poukazy” sa cez dotačný systém Ministerstva kultúry SR môžu zapojiť základné a stredné školy. Prvá fáza registrácie škôl bola spustená 22. marca 2022.

Všeobecné informácie


Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK- 5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Cieľom dotačného programu Kultúrne poukazy je sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl prostredníctvom podpory projektov vytvárania vzťahu žiakov a ich učiteľov ku kultúrnym hodnotám, aktívnej účasti kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní žiakov, realizácií a podpore kultúrnych aktivít žiakov základných alebo stredných škôl a podpore činností, ktoré majú kultúrny alebo kultúrno-vzdelávací charakter.

Natália Milanová
ministerka kultúry Slovenskej republiky
Naším cieľom je, aby si deti počas školy vytvárali vzťah k umeniu v jeho najrozmanitejších formách. Prostredníctvom kultúrnych poukazov motivujeme školy, aby so svojimi žiakmi navštevovali divadlá, múzeá, galérie či knižnice, a tak medzi nimi vytvárali jedinečné puto, ktoré bude trvať celý život. Vzdelávanie a kultúra sú silno prepojené a čím pevnejšie toto prepojenie bude, tým sebavedomejšie a silnejšie bude aj Slovensko.